On - Line katalóg

Mestská knižnica Svit

Podľa kroniky Svitu prvá knižnica vznikla v roku 1937, keď študijný ústav, zriadený pri podniku, dostal darom od materského závodu zo Zlína 200 zväkov kníh s dielami Sládkoviča, Vajanského, Kukučína a ďalších slovenských i českých autorov. Táto prvá knižnica podniku, a tým aj obce bola umiestnená v jednom zo štyroch domkov pri železničnej stanici.
V roku 1947 dohodou zo dňa 13. mája prevzala túto už značne rozšírenú knižnicu obec a zaviazala sa na jej udržiavanie prispievať ročne sumou 2 000 korún. Ostatné náklady znášal ešte závod. Výnosom Povereníctva školstva, vied a umení pod číslom 200.910:1947-B:IV-3 zo dňa 11. augusta 1947 bola schválená obecná knižnica vo Svite. Knižnica bola presťahovaná do účelových priestorov novopostaveného Spoločenského domu. Kronika uvádza aj mená členov prvej volenej knižničnej rady: Gejza Pribylinec, Pavol Gejdoš a Alojz Číž, ktorý bol prvým knihovníkom. Z tohto roku sú aj prvé číselné údaje o činnosti knižnice: má 1 560 zväzkov kníh, vypožičaných bolo 7 128 zväzkov, odoberala 80 titulov domácich a zahraničných časopisov.
19. augusta 1952 bola za knihovníčku prijatá Irena Kantorová. V roku 1953 bolo vo fonde knižnice už 3 798 kníh a 33 časopisov, evidovaných bolo 484 čitateľov, čitáreň navštívilo 1 453 osôb.
V roku 1962 bol otvorený Kultúrny dom, ktorý sa stáva centrom kultúrno-spoločenského života. Knižnica v ňom získava pre svoju činnosť dve miestnosti. Od roku 1958 funkciu knihovníčky vykonáva Emília Ruttkayová, ktorá v tejto inštitúcii odpracovala 26 rokov. Od júla 1970 sú v knižnici zamestnané už dve odborné pracovníčky a 70. roky sú rokmi veľkého rozvoja knižnice. Mení sa vzhľad knižnice i systém požičiavania. Čitatelia, ktorí si doteraz knihy vyberali len podľa zoznamov, si rýchlo zvykli na voľný výber priamo z políc. Spätne sa buduje autorský katalóg, od roku 1975 aj katalóg názvový a systematický. Od roku 1973 sa knižnica stáva strediskovou knižnicou pre okolité obce Batizovce, Gerlachov, Mengusovce, štôlu a Spišskú Teplicu. Nakupuje a spracováva im knižničný fond a metodicky usmerňuje ich knihovníkov. Prevádzkové náklady hradí mesto, nákup kníh a mzdovú agendu vedie Okresná knižnica v Poprade.
V roku 1977 je v miestnej časti Pod Skalkou vybudovaný Kultúrny dom a v jeho priestoroch je otvorená pobočka Mestskej ľudovej knižnice, ktorá existuje dodnes a je otvorená raz do týždňa. Knižničný fond je pravidelne obmieňaný z fondov centrálnej knižnice.
V novembri 1981 je vytvorená ďalšia pobočka knižnice na Základnej škole na Mierovej ulici. Základ tvorí fond žiackej knižnice, pozostávajúci z 2 887 zväzkov kníh, ktoré školám dodávalo Ministerstvo školstva. Knižnica rozširuje tento fond o novú literatúru a pracovníčky knižnice vykonávajú v škole výpožičnú službu 2-krát týždenne cez prestávky a po vyučovaní. Rozšírenie činnosti knižnice si v roku 1981 vyžiadalo zamestnať ďalšiu pracovníčku na polovičný úväzok a od roku 1986 pracujú v knižnici už 3 kvalifikované knihovníčky. V tomto období sa knižnica angažuje v súťaži Budujeme vzornú ľudovú knižnicu. V roku 1981 získava Čestné uznanie Ministerstva kultúry SSR a v roku 1983 titul Vzorná ľudová knižnica.
Od roku 1983 do roku 2009 vedie knižnicu Anna Gejdošová.
Knižnica rozširuje svoju činnosť i svoje fondy, preto v roku 1985 víta presťahovanie do skoro 3-krát väčších priestorov Strednej priemyselnej školy vo Svite. Od 1. 1. 1989 je knižnica integrovaná do Mestského kultúrneho strediska s cieľom spoločne pôsobiť na rozvoj kultúrneho diania v meste. Okresná knižnica v Poprade zabezpečuje len ústredný nákup literatúry. Z dôvodu zvyšovania počtu tried v strednej priemyselnej škole sa knižnica v roku 1990 sťahuje do budovy územnej materskej školy. Pre svoju prácu získava celé prízemie, služby rozširuje o čitáreň a hudobné oddelenie. Pobočka v základnej škole sa ruší, pretože knižnica so školou tesne susedí. Fond pobočky je začlenený do detského oddelenia knižnice.
V roku 1991 sa rozpadol strediskový systém a knižnice okolitých obcí, ktoré mala knižnica vo Svite v strediskovej správe sú delimitované pod miestne samosprávy. Napriek tomu na základe dohôd primátora Svitu a starostov obcí pracovníčky knižnice ešte niekoľko rokov naďalej odborne spracovávajú knihy pôvodných spádových obcí.
Spoločenské zmeny si vyžadujú aj zmeny v organizácii materských škôl. Preto v roku 1995 dochádza k ďalšiemu sťahovaniu knižnice do priestorov bývalého Mestského úradu. Knižnica sa dostáva do centra mesta s reprezentačnými priestormi, nedostatkom je umiestnenie na 2. poschodí.
V roku 1996 knižnica začala s prechodom na automatizovaný spôsob spracovania knižničného fondu prostredníctvom systému Libris. V roku 1998 sa pripája na internet a v roku 2000 spúsťa samotný automatizovaný výpožičný proces.
Od roku 1999 knižnica patrí pod Mesto Svit a stáva sa organizačnou zložkou Mestského úradu. V roku 2007 z projektu Informatizácia knižníc, ktorý realizovalo Ministerstvo kultúry SR a Slovenská národná knižnica v Martine s podporou Európskej únie, získava knižnica 8 prístupových miest pre verejný internet, ktorý je poskytovaný zdarma. Na prelome rokov 2008 a 2009 Mesto Svit zakúpilo knižnici nový automatizovaný knižnično-informačný systém Clavius. Ten spĺňa medzinárodné štandardy a umožňuje virtuálne služby, ktoré sú trendom v knihovníctve - rešeršovanie, prístup k databázam, samoobslužné rezervovanie a prolongovanie dokumentov, informovanie a upomínanie čitateľov prostredníctvom e-mailovej pošty a on-line katalógu.

Najbližšie udalosti

08.12.2017 - 31.01.2018
Jozef Skokan a Zuzana Skálová
pozývame vás na výstavu obrazov

Otváracie hodiny

Svit
Pondelok: 10.00 - 18.00
Utorok: 10.00 - 18.00
Streda: zatvorené
Štvrtok: 10.00 - 18.00
Piatok: 10.00 - 18.00
Sobota: 08:30 - 11:30
Nedeľa: zatvorené

v mesiacoch jún, júl, august a september je knižnica v sobotu zatvorená

Pobočka Pod Skalkou
Streda: 15.00 - 18.00
Spýtajte sa knižnice

Kalendár podujatí

POUTSTŠTPISONE
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
    Mestská knižnica Svit, štúrova 87, 059 21 Svit